Kategoriler

 

 

AK-AR KALIP METAL VE PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş

ÇEVRE / OHSAS POLİTİKAMIZ

AK-AR A.Ş, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve iş güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.
Bu amaçla bünyesinde çevre ve iş güvenliğine yönelik ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik ve AB uyum vb. direktiflere bağlı kalarak ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 standartlarına uygun çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmuş ve sürekli iyileştirme ile güçlendirecektir.

Buna yönelik olarak AK-AR A.Ş; sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak;
· Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını verimli ve ekonomik şekilde kullanmayı, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemeyi,
· Atık yönetimi ile atıkları azaltmayı, gürültü, hava gibi çalışma, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen faaliyetleri kontrol altında tutmayı,
· Çevre dostu ürünler üretmeyi, zararlı ve yasaklı kimyasal madde/ürünlerin kullanımının kontrolünü sağlayacak sistemler kurmayı,
· Tüm çevre, sağlık, çalışma mevzuatı ile tüzük ve yasaları takip ederek uymayı,
· Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi; sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmeyi ve eğitimle desteklemeyi,
· Firmamıza gelen misafirlerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamayı ve çevremizdeki komşu firmalar ile işbirliği yaparak çevre dostu çalışmalar ile fikir alışverişlerinde bulunmayı,
· Olayların ve kazaların tekrarını engellemek için bunların kök sebeplerini araştırarak, düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi,
· Çevre ve iş güvenliği ile ilgili risk analizlerini uygulayarak değerli varlıklarımız olan insanların (çalışan, misafir, tedarikçi vb.) korunmasına yönelik önlemler almayı,
· Çevre ve iş sağlığı / iş güvenliği politikamızı; müşterilerimize, çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı, taahhüt eder.

 

ÇEVRE / OHSAS AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemlerin alınması
• Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak
• Kirliliği ve atıkları en aza indirmek
• Çalışanları eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek
• Enerji ve su kullanımı verimliliğini arttırmak
• Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bert arafını sağlamak
• Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak

 

 

   

 Copyright © 2011 AK-AR Kalıp Metal ve Plastik Ürünleri