Kategoriler

 

 

AK-AR KALIP METAL VE PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş

Firmaların kalite ve yönetim anlayışları, unvanları günümüz rekabet ortamında önemli yer teşkil etmektedir. AK-AR A.Ş bu gaye ile kendisine Kılavuz olarak kalite yönetim sistemi modellerini seçmiştir. 2002 yılında başladığı kalite yönetim faaliyetleri yönetim ve çalışanlarının desteği ve katılımıyla yaşam felsefesini almış ve benimsemiştir.
Bunun sonucunda ISO 9001:2008 Belgesini alarak bu anlamda da kalitesini ve anlayışını belgelemiştir.
 

KALİTE POLİTİKASI

AK-AR KALIP A.Ş. Mükemmellik modeli yaklaşımını benimser,bu doğrultuda yaklaşım ve hedeflerini ortaya koyar.
 AK-AR KALIP A.Ş. tarafından üretilen bütün ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği birinci derecede önem taşır.Bu esasla, tüm çalışanlarımızın katılımı ile, sürekli gelişmeye dayalı, verimli, rekabet gücü yüksek, müşteri istek ve beklentilerini aşarak karşılayan kaliteli ürünler sunmak amaçtır.
Bu amaç ile ihtiyaç duyulan etkin kaynakları sağlayarak, mevzuat şartları gözetilerek çalışanlarımızın memnuniyeti ve katılımı ile çevreye saygılı, yenilikçi, güvenilir, müşteri odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.
Kalite politika ve hedeflerimiz,başta Genel Müdür ve yöneticiler olmak üzere, tüm çalışanlar tarafından desteklenmektedir.

 

 

   

 Copyright © 2011 AK-AR Kalıp Metal ve Plastik Ürünleri